noor

بازدید مهندس مهدیان به همراه معاونین مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور

در راستای برنامه مستمر  ومیدانی پایش عملکرد مراکز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل ،مدیرعامل شرکت مهندس مهدیان به همراه معاونین  مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور بازدید وضمن بررسی خط تولید استاتور،خدمات برش ورق وطرح احداث واحد تولید آلومینا فیوزد و برد سرامیکی  از نزدیک در جریان امکانات ،ظرفیت ها وطرح های توسعه آهن وفولاد نور قرار گرفتند وضمن دریافت گزارش عملکرد شرکت وبرنامه ریزی اقدامات آتی ، از زحمات همکاران پرتلاش شرکت تقدیر نمودند.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *