مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه مطرح کرد: شركت فولاد مباركه پیشگام در استقرار نظام ایمنی فرایند

واحد بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه ضمن پیروی [...]

مدیر بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست فولاد مبارکه مطرح کرد: شركت فولاد مباركه پیشگام در استقرار نظام ایمنی فرایند2023-09-17T09:28:46+03:30

پیام ایمنی به مدیران(23): آشنایی با آیین‌نامه حفاظتی ماشین‌های سنگ‌زنی

یکی از موضوعات مهم در صنایع، [...]

پیام ایمنی به مدیران(23): آشنایی با آیین‌نامه حفاظتی ماشین‌های سنگ‌زنی2023-08-20T14:15:50+03:30

پیام ایمنی به مدیران (22): آشنایی با آیین‌نامه و مقررات حفاظتی پرس‌ها

حفظ ایمنی و سلامت سرمایه‌های انسانی [...]

پیام ایمنی به مدیران (22): آشنایی با آیین‌نامه و مقررات حفاظتی پرس‌ها2023-07-12T14:56:27+03:30

پیام ایمنی به مدیران (21): آشنایی با آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار

توجه به حفاظت فنی و بهداشت [...]

پیام ایمنی به مدیران (21): آشنایی با آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار2023-06-12T08:48:37+03:30

پیام ایمنی به مدیران(20): نگاهی بر الزامات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در انبار و انبارداری

فعالیت‌های انبارداری در مراکز صنعتی، بازرگانی [...]

پیام ایمنی به مدیران(20): نگاهی بر الزامات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در انبار و انبارداری2023-05-28T09:04:33+03:30

پیام ایمنی به مدیران (19): نگاهی بر آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای یکی [...]

پیام ایمنی به مدیران (19): نگاهی بر آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان2023-05-15T11:55:06+03:30

پیام ایمنی به مدیران (18): نگاهی بر آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار

کار کردن روی تجهیزات و خطوط [...]

پیام ایمنی به مدیران (18): نگاهی بر آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار2023-04-25T14:08:36+03:30

پیام ایمنی به مدیران (17): آشنایی با آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع

بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه کارگران [...]

پیام ایمنی به مدیران (17): آشنایی با آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع2023-03-15T10:48:39+03:30

پیام ایمنی به مدیران (16): آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به پرسنل؛ وظیفه مهم کارفرمایان

یکی از مهم‌ترین وظایف کارفرمایان در [...]

پیام ایمنی به مدیران (16): آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به پرسنل؛ وظیفه مهم کارفرمایان2023-02-28T15:43:18+03:30

پیام ایمنی به مدیران (15): لزوم اجرای آیین‌نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم در کارگاه‌های صنعتی

با توجه به خطرات ایمنی و [...]

پیام ایمنی به مدیران (15): لزوم اجرای آیین‌نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم در کارگاه‌های صنعتی2023-02-21T18:45:49+03:30
Go to Top