با حکم مدیرعامل هلدینگ فولادمتیل؛

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران منصوب شد

با حکم محمد تاجمیرریاحی مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، امیرحسین حاجی‌رحیمیان به عنوان مدیرعامل شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران معرفی شد.

تاجمیرریاحی در جلسه معارفه مدیرعامل این شرکت با تشریح اهمیت فعالیت مراکز خدماتی فولادمبارکه در سراسر کشور، بر ارتقاء کیفیت خدمات و تلاش برای کسب رضایت مشتریان تأکید کرد.

مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل افزود: با توجه به رویکردهای جدید فولادمبارکه در فروش محصولات خُرد به صنایع کوچک و متوسط، هلدینگ فولاد متیل و به‌ویژه مراکز خدماتی این هلدینگ، نقشی مهم و کلیدی در حیات این صنایع دارند و به همین خاطر مراکز خدماتی نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حال رشد و ارتقاء برای خدمترسانی هر چه بیشتر به صنعت کشور هستند.

وی در پایان این مراسم از زحمات محمد کیوان‌آرا مدیرعامل سابق شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران با اهداء لوح سپاس قدردانی کرد.