• جلسه ارزیابی عملکرد جامع شش ماهه هلدینگ فولاد متیل

  جلسه ارزیابی عملکرد جامع شش ماهه هلدینگ فولاد متیل

  ۰۷ آبان ۱۳۹۹


 • مجتبی مهدیان مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل در پیامی هفته پدافند غیرعامل را تبریک گفت

  مجتبی مهدیان مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل در پیامی هفته پدافند غیرعامل را تبریک گفت

  ۰۵ آبان ۱۳۹۹


 • بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان از شرکت فراز کاوه تهران

  بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان از شرکت فراز کاوه تهران

  ۱۵ مهر ۱۳۹۹


 • بازدید مهندس مهدیان به همراه معاونین مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور

  بازدید مهندس مهدیان به همراه معاونین مالی ، اداری، بازرگانی وبرنامه ریزی وامور شرکت ها از شرکت آهن وفولاد نور

  ۱۲ مهر ۱۳۹۹


 • سالگرد تاسیس فولاد متیل

  سالگرد تاسیس فولاد متیل

  ۰۲ مهر ۱۳۹۹


 • بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان از شرکت صنیع کاوه تهران

  بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مهدیان از شرکت صنیع کاوه تهران

  ۱۸ شهریور ۱۳۹۹


 • آرشیو اخبار