دریافت

یادداشت مهندس رضا حیدری – ماهنامه پردازش – 1401/03/20

دریافت

گفت‌وگوی ویژه مهندس رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل با ماهنامه پردازش – مردادماه سال 1401