دریافت

15 طرح توسعه در فولاد متیل اجرایی می‌شود

دریافت

نقش کلیدی مراکز خدماتی در رونق صنایع فولادی

دریافت

گفت‌وگوی ویژه مهندس رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل با ماهنامه پردازش – مردادماه سال 1401

دریافت

گفت‌وگوی مهندس سیدرحمان فقیر میرنظامی مدیرعامل شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک درخصوص اضافه شدن 150 واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور

دریافت

فولاد متیل، بازوی توسعه متوازن فولاد مبارکه

بازدیدار عرفانیان پس از سی سال از فولاد متیل

دریافت
مدیرعامل آهن و فولاد توس در گفت وگو با گروه رسانه ای پردازش:
مراکز خدماتی فولاد مبارکه، در خدمت توسعه بازارهای صادراتی هستند