دریافت

یادداشت مهندس رضا حیدری – ماهنامه پردازش – 1401/03/20

دریافت

گفت‌وگوی ویژه مهندس رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل با ماهنامه پردازش – مردادماه سال 1401

دریافت

گفت‌وگوی مهندس سیدرحمان فقیر میرنظامی مدیرعامل شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک درخصوص اضافه شدن 150 واگن به ناوگان حمل و نقل ریلی کشور