با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران هلدینگ فولادمتیل انجام شد؛

جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه مراکز خدماتی

جلسات ارزیابی عملکرد شش ماهه مراکز خدماتی هلدینگ فولادمتیل با حضور محمد تاجمیر ریاحی مدیرعامل هلدینگ و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد.

تاجمیرریاحی در این جلسات بر ضرورت افزایش کیفیت و توسعه خدمات مراکز تأکید نموده و اهداف پیش روی هلدینگ در شش ماهه دوم سال را تشریح کرد.