photo_2023-10-24_15-14-53

 جلسه افتتاحیه کانون ارزیابی فولاد متیل

با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران انجام شد؛

 جلسه افتتاحیه کانون ارزیابی فولاد متیل

جلسه افتتاحیه کانون ارزیابی هلدینگ فولاد متیل با حضور محمد تاجمیر ریاحی مدیرعامل و جمعی از مدیران این شرکت به همراه برخی از مدیران شرکت‌های گروه برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل ضمن اشاره به ضرورت فعالیت کانون ارزیابی اظهار کرد: آموزش و ارتقاء نیروی انسانی در همه سازمان‌ها امری ضروری است و این موضوع با توجه به مأموریت‌های هلدینگ فولاد متیل، بیش از پیش احساس می‌شود.

فولاد مبارکه به عنوان سازمانی متعالی، برنامه‎‌های مدون زیادی در این زمینه دارد و فولاد متیل نیز در همین راستا به دنبال آموزش کارکنان است که این اتفاق موجب تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف کل مجموعه می‌شود.

ارتقاء و تغییر در مراکز خدماتی باید با در نظر گرفتن کارآمدی کارکنان صورت پذیرد که تشکیل کانون ارزیابی یکی از مهم‌ترین قدم‌های تحقق این اتفاق مهم است.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *