DSC010282

رییس هیات مدیره فولادمبارکه در بازدید از مراکز خدماتی فولاد متیل مطرح کرد: استراتژی فولادمبارکه تامین نیاز مشتریان در سراسر کشور است

 

دکتر محسن صالحی‌نیا رییس هیات مدیره فولاد مبارکه، به همراه مهندس رضا حیدری معاون فروش و بازاریابی فولادمبارکه، مهندس یونس حمزوی مدیر فروش داخلی فولاد مبارکه و مهندس محمد تاج‌میر ریاحی مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل از مرکز خدماتی فولاد سهند آغاز تبریز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های هلدینگ فولاد متیل بازدید به عمل آوردند و فعالیت‌ها و خدمات قابل ارائه این مرکز را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، در این بازدید دکتر صالحی‌نیا رییس هیات مدیره شرکت فولادمبارکه بر افزایش خدمات به مشتریان و توسعه خدمات قابل ارائه تاکید کرد و در جریان برخی از مشکلات موجود که مانعی جهت افزایش ارائه خدمات برای مراکز خدماتی است، قرار گرفت.

مهندس رضا حیدری معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه نیز طی بازدید از مرکز خدماتی فولاد سهند آغاز بر افزایش تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه خدمات در این مرکز تاکید کرد.

از نکات مهم این جلسه ارائه گزارش از سوی مهندس محمد تاج‌میر ریاحی مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل درخصوص چگونگی فعالیت مراکز خدماتی در سراسر کشور به ویژه مرکز خدماتی فولاد سهند آغاز به عنوان یکی از مراکز خدماتی تراز اول بود؛ چراکه به گفته مدیرعامل فولاد متیل، فولاد سهندآغاز توانسته خدمات شایسته‌ای به مشتریان فعال در استان آذربایجان شرقی ارائه کند.

به گفته مهندس تاج‌میر ریاحی، فولاد سهند آغاز طی سال‌های گذشته با تعامل و ارتباطاتی که با شرکت‌های بزرگ و کوچک استان آذربایجان شرقی داشته، نیاز بسیاری از صنایع را تامین کرده و رضایت شرکت‌های تولیدی در این استان را حاصل کرده است.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *