جلسه‌ای با موضوع بررسی و تدوین معماری سازمانی هلدینگ فولاد متیل با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد فولادمتیل، همچنین مشاور سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس محمد تاجمیر ریاحی مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل در جلسه بررسی و تدوین معماری سازمانی این مجموعه اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که فولادمبارکه آن را آغاز کرده، تدوین معماری سازمانی برای این گروه بزرگ فولادی است. در این راستا هلدینگ فولاد متیل طراحی نقشه معماری سازمانی را در برنامه‌های جاری سازمان تعریف کرده تا در کنار فولاد مبارکه و همگام با آن برای تعریف و تدوین معماری سازمانی حرکت کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر محور یکپارچگی که در معماری سازمانی فولادمبارکه در نظر گرفته شده، شامل اهداف و استراتژی، برنامه‌ریزی و کنترل، حاکمیت و سازماندهی، شبکه و زیرساخت، فرآیند و نرم افزار، داده و اطلاعات است که تمامی سازمان را در بر می‌گیرد و می‌تواند الگوی مناسبی برای شرکت‌های زیرمجموعه فولادمبارکه همچون فولاد متیل باشد.

مهندس تاجمیر ریاحی افزود: یکی از مزایای اصلی تدوین معماری سازمانی، ایجاد هم افزایی میان شرکت‌هاست؛ بنابراین هلدینگ فولاد متیل با وجود 25 شرکت زیرمجموعه است، می‌تواند در این مسیر قرار گرفته و به سمت تعالی حرکت کند.

به گفته مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، معماری سازمانی امکان تصمیم‌گیری استراتژیک موثر را برای مدیریت مجموعه فراهم می‌آورد و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد.

گفتنی است در این جلسه، مدیران ارشد هلدینگ فولاد متیل ضمن ارائه نقطه نظرات درخصوص تدوین هرچه بهتر معماری سازمانی، شرایط موجود در شرکت‌های زیرمجموعه فولاد متیل را مورد بررسی قرار دادند تا در نهایت بتوانند مدل معماری سازمانی مناسب با این هلدینگ خدماتی را با کمک مشاور سازمانی تدوین کنند.