رسول پورسعادت، عضو هیات مدیره هلدینگ فولاد متیل گفت: کسب سود عملیاتی حدود ده هزارمیلیارد ریال در هلدینگ فولاد متیل در سال 1401 نتیجه تلاش‌های بی وقفه و مستمرکارکنان خدوم و زحمتکش این مجموعه و همچنین هدایت و نظارت اثربخش و هوشمندانه تیم مدیریتی آن بوده که موجب رقم زدن برگ زرین دیگری در دفتر موفقیت های این شرکت معظم شده است. در سال گذشته فولاد متیل توانست با تأمین یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کنسانتره قدم بسیار مثبتی در مسیر تامین مواد اولیه گروه فولاد مبارکه بردارد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، رسول پورسعادت، عضو هیات مدیره هلدینگ فولاد متیل با بیان این مطلب اظهار کرد: فلسفه وجودی شرکت فولادمتیل، توزیع محصولات فولاد مبارکه در بازار خرده فروشی است؛ این هلدینگ با قدمتی به اندازه فولاد مبارکه دارای ۱۴ شرکت مرکز خدماتی است که در سال‌های اخیر حضوری اثربخش در حوزه‌های تبادلات مالی بین‌الملل و  تامین مواد اولیه شرکت‌های فولادی نیز داشته است.

وی افزود: شرکت فولاد متیل در سال گذشته از سهم سود خالص بیش از ۷0۰۰ میلیارد ریالی خود در شرکت‌های گروه، حدود پنج هزار میلیارد ریال تقسیم کرده است. آمار نشان می‌دهد بالغ بر ۹3 هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از فروش داشتیم و بیش از ۱۸۰ هزار تن انواع محصولات فولاد مبارکه از طریق مراکز خدماتی هلدینگ فولادمتیل در کشور توزیع شده است.

رییس هیات مدیره شرکت متیل همیار تصریح کرد: شرکت متیل همیار از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فولادمتیل است که با ایجاد زیرساخت‌های مناسب توانسته است پتانسیل بسیارخوبی جهت تأمین مواد اولیه گروه فولاد مبارکه ایجاد کند. این شرکت در سال گذشته با تأمین بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کنسانتره از تبدیل سنگ آهن معادن کوچک مقیاس کشور قدم بسیار بلندی در مسیر تامین مواد اولیه گروه بردارد.

پورسعادت در پایان عنوان کرد: امیدواریم در سال جاری با تمرکز مراکز خدماتی گروه فولاد مبارکه در هلدینگ فولاد متیل و تحقق اهداف متعالی این شرکت از جمله بهره برداری از ۱۵ طرح توسعه در شرکت‌های زیرمجموعه خود کماکان بر تارک صنعت فولاد کشور بدرخشد.