ارزیابی عملکرد شرکت فولاد متیل به منظور بررسی میزان تحقق اهداف استراتژیک سال 1401و کنترل همسویی استراتژی‌های تدوین شده 1402 این شرکت با استراتژی‌های فولاد مبارکه، همچنین بررسی آخرین وضعیت میزان پیشرفت طرح‌های توسعه فولاد متیل توسط تیم ارزیاب شرکت فولاد مبارکه انجام شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، رسول همامی سرتیم ارزیابی شرکت فولاد متیل با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی شرکت فولادمبارکه جهت ارزیابی شرکت‌های گروه اظهار کرد: هدف از ارزیابی شناسایی نقاط قابل بهبود شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولادمبارکه است تا بتوانیم ارتقای توانمندی را در پیش گرفته و از آن در رسیدن به اهداف تعریف شده گروه ( ادامه و یا بازنگری اهداف ) استفاده کنیم.

به گفته وی، یکی دیگر از نتایج ارزیابی شرکت فولاد متیل، شناسایی جایگاه این شرکت در میان 14 شرکت اصلی گروه فولاد مبارکه است.

وی تصریح کرد: ارزیابی فولاد متیل در 2بخش ارزیابی عملکرد مالی و غیرمالی انجام شد؛ به این شکل که در بخش غیرمالی اهداف استراتژیک و پروژه‌های توسعه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند؛ برای پروژه‌های توسعه ای انحراف از زمان و هزینه آنها و در بخش استراتژیک نیز تدوین اهداف، اقدامات و شاخص‌های استراتژیک 1402 و تحقق اهداف و شاخص‌های استراتژیک سال 1401 مورد بررسی قرار گرفت.

سرتیم ارزیابی شرکت فولاد متیل اظهار کرد: خروجی ارزیابی منجر به اشتراک دانش فنی خواهد شد. همچنین یافتن نقاط قابل بهبود و نقاط قوت نیز از دیگر دستاوردهای ارزیابی است که می‌تواند منجر به اشتراک دانش میان شرکتهای گروه شود.

وی در ادامه با اشاره به بهبودهای سیستمی و عملیاتی در شرکت فولاد متیل این موضوع را نقطه قوت ویژه شرکت فولاد متیل در دوره اخیر مدیریت این شرکت دانست و ابراز امیدواری کرد که با ظرفیت‌های ایجادشده در شرکت فولاد متیل، این مجموعه با سرعت بالا در مسیر رشد و بهبود حرکت کند. در واقع بالا بودن سرعت تحول در شرکت فولاد متیل یکی از نقاط قوت اصلی شرکت فولاد متیل است که در این دوره ارزیابی کاملا مشخص و قابل مشاهده بوده و خوشبختانه این سیر تحول و بهبود پایدار بوده است.

 

یکی از محورهای ارزیابی بخش راهبردی و امور شرکت‌های فولاد متیل بود؛ در این زمینه سید هوفر هومن مدیر امور مجامع بودجه و سهام شرکت فولاد متیل درخصوص ارزیابی صورت گرفته از این بخش اظهار کرد: یکی از مزیت‌های ارزیابی عملکرد شرکت فولادمتیل، این است که تیم ارزیاب با نگاه سوم که از تجارب بالایی برخوردار است و نمونه‌های فراوانی از عملکرد سایر شرکت‌های گروه فولادمبارکه را دارد، فرآیندها و اقدامات مجموعه را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع هدف کلی از ارزیابی شرکت فولاد متیل، استاندردسازی و انطباق فرآیندها با اهداف شرکت است که منجر به افزایش بهره‌وری و کارایی مجموعه خواهد شد.

به گفته وی، در سال گذشته بعد از ارزیابی از شرکت فولاد متیل، نقاط قوت و قابل بهبود مجموعه شناسایی شد. همچنین از دیگر دستاوردهای ارزیابی می‌توان به آشنایی تمام سطوح سازمان با اهداف استراتژیک که در کل بدنه شرکت اجرا و برنامه‌ریزی پیوسته ای برای آن انجام شده، اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه به واسطه ارزیابی عملکرد، همسویی سیاست‌های کلان با استراتژی‌های مشخص شده در کل هلدینگ انجام شده در ادامه افزود: امکان رتبه بندی و قدردانی از شرکت‌های برتر، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تغییر در نوع سیاست و عملکرد شرکت نیز از دیگر دستاوردهای ارزیابی عملکرد سالیانه شرکت فولاد متیل است.

در حوزه سرمایه‌های انسانی فولاد متیل  نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان، ارزیابی عملکرد سالانه انجام شد. در این زمینه فائزه سادات هادیان مدیر سرمایه‌های انسانی شرکت فولاد متیل اظهار کرد: به طور قطع، اگر ارزیابی‌های سالانه توسط فولاد مبارکه برای شرکت‌های گروه وجود نداشته باشد، روند روبه رشد شرکت‌ها اتفاق نخواهد افتاد. در واقع ارزیابی واحدهای مختلف شرکت فولاد متیل، فرصت مناسبی است که بتوانیم ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، از دانش و تجربه شرکت مادر یعنی فولاد مبارکه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: طی ارزیابی که از واحد سرمایه‌های انسانی فولاد متیل صورت گرفت، هدف‌های سال گذشته این واحد بررسی شد و شاخص‌هایی که نیاز بود در بخش سرمایه‌های انسانی گنجانده شود، از سوی ارزیابان مورد تاکید قرار گرفت. البته اجرای این کار نیازمند استفاده از دانش فنی شرکت فولاد مبارکه است تا روند رشد و توسعه پایدار در حوزه سرمایه‌های انسانی شرکت فولاد متیل شکل گیرد.

به گفته هادیان، اقدامات اصلاحی برای بخش سرمایه‌های انسانی شرکت فولاد متیل که در سال گذشته توسط تیم ارزیاب به ما ارائه شده بود، مجددا مورد بررسی قرار گرفت که نقطه قوت ارزیابی این دوره بود.

مدیر سرمایه‌های انسانی شرکت فولاد متیل تصریح کرد: انتخاب یک تیم واحد ارزیاب برای تمامی شرکت‌های گروه فولادمبارکه، نتایج مثبتی خواهد داشت و در نهایت منجر به انتقال و اشتراک دانش در میان شرکت‌های گروه خواهد شد.