مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شرکت فولاد ساخت جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱ شرکت فولادساخت جنوب با حضور معاونت راهبردی و امورشرکت‌ها، معاونت مالی، اداری و سرمایه‌های انسانی و مدیران شرکت فولاد متیل، همچنین مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت فولادساخت جنوب و حسابرس قانونی این شرکت برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه صورت‌های مالی منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱ شرکت فولادساخت جنوب به تصویب مجمع رسید.