22222

انتصاب مدیر حراست هلدینگ فولاد متیل

 

مدیر حراست هلدینگ فولاد متیل انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، آقای اکبر جدیدی با پیشنهاد مدیر حراست شرکت فولاد مبارکه و تایید مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، به عنوان مدیر حفاظت و صیانت هلدینگ فولاد متیل منصوب شد.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *