به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، هلدینگ فولاد متیل و هلدینگ آتیه فولاد نقش جهان به عنوان زنجیره فروش و خدمات فولادمبارکه در نشست سالیانه خود با معاونت و مدیران فولاد فروش فولادمبارکه ضمن بررسی برنامه‌ها و اولویت حوزه فروش بر چابک‌سازی و تقویت شرکت های زیرمجموعه تاکید کردند.