IMG_0211

مدیرعامل فولادمتیل در نشست مدیران عامل این هلدینگ: اصلاحات انجام شده در متیل، در تمامی شرکت‌‎های زیرمجموعه پیاده می‌شود


سومین گردهمایی مدیران عامل مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این هلدینگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل در این گردهمایی با اشاره به اینکه رکود بوجودآمده در بازار فولاد طی ماه‌های اخیر شدت بیشتری گرفته اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در بازار لازم است تا مدیران شرکت‌های زیرمجموعه هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا بتوانند این دوران سخت را سپری کنند.

وی افزود: در دوران جدید مدیریت در هلدینگ فولاد متیل، دو اصل شفافیت و توسعه همواره مورد توجه بوده است، بنابراین در راستای اصل مهم شفافیت لازم است تا استاندارد سازی در کلیه فرآیندهای شرکت‌های گروه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، آسیب‌هایی تجربه شده، به دلیل عدم توجه به استانداردسازی بوده، اما امروز خوشبختانه اتفاقات خوبی رقم خورده و انتظار می رود که شرکت‌های زیرمجموعه فولاد متیل نیز همگان با هلدینگ قدم بردارند و اقدامات صورت گرفته در  ماه گذشته این مجموعه را اجرایی کنند.

مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل تصریح کرد: امروز شرایطی که در بازار ایجاد شده، مدیران را به این نتیجه رسانده است که در صورت داشتن نگاه تک بعدی، خسارت به همراه خواهد داشت. بنابراین لزوم داشتن نگاه توسعه ای یکی از نیازهای اصلی امروز برای مدیران است.

مهندس حیدری در ادامه با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل گفت: مراکز خدماتی فولاد متیل هرکدام توان و پتانسیلی به جهت انجام فعالیت‌های توسعه ای در استان‌های محل استقرار خود دارند.

وی با اشاره به اصل شفافیت و اهمیت آن در هلدینگ فولاد متیل، تاکید کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده و خروجی قابل قبولی داشته، برگزاری مداوم جلسات بازارگاه میان مدیران مالی شرکت‌های هلدینگ فولاد متیل است که منجر به تدوین آیین نامه اعتبار سنجی فروش شده است.

مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل خاطرنشان کرد: امید می‌رود با هماهنگی و همدلی که میان مدیران مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل وجود دارد، زمینه برای توسعه فعالیت‌های این مجموعه فراهم شود تا در نهایت بتوانیم اهداف تعریف شده فولاد مبارکه را که برای مراکز خدماتی تدوین و معین شده به سرانجام برسانیم.

وی افزود:ما باید مراکز خدماتی را چابک و چالاک نگاهداریم تا بتوانند خدمات‌دهی مناسبی به فولادمبارکه ارائه کرده و مسیر توسعه‌ای در پیش گیرند.

مهندس حیدری در پایان تصریح کرد: اگر مدیران نتوانند سود سازی کند، در نتیجه امکان موفقیت در ماموریت تعریف شده را نخواهد داشت. لذا در این راستا می بایست تحولات ایجاد شده در حوزه بازاریابی را مورد توجه قرار دهند و روش‌های نوینی را در جهت رونق هرچه بیشتر بکار گیرند.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *