مرتضی طلایی به عنوان یکی از بنیانگذاران فولادمبارکه طی بازدید از هلدینگ فولاد متیل و با شرکت کردن در کمیته تحول این مجموعه، با تاکید بر اهمیت حرکت این مجموعه در مدار سیستم گفت: حرکت بر مدار سیستمی می‌تواند سازمان را از شرایط بحرانی دور کند؛ بنابراین در بحبوبه بحران‌های بوجود آمده و اخباری که به گوش می‌رسد، نباید منقلب شد، بلکه باید از اتفاقات رخداده درس گرفت و تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس مرتضی طلایی با اشاره به اینکه یکی از ارکان اصلی رشد و توسعه سازمان‌ها توجه به تمامی عوامل اصلی و سازنده مجموعه به طور یکسان است در ادامه تصریح کرد: همواره نگاه کلان داشتن به موضوعات و پرهیز از جزیی نگری می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف تعریف شده را هموار سازد. در واقع هدفمدار بودن و حرکت بر بستری از سیستم‌ها، موتور محرک سازمانهاست.

وی با اشاره به اهمیت نگاه مدیریت در جهت پیشبرد اهداف تعریف شده سازمانی افزود: تصمیم‌گیری‌های جزیره ای و به کار بستن رویه‌های شخصی منجر به دور شدن آن مجموعه از اهداف اصلی سازمان خواهد شد.

طلایی در ادامه با اشاره به عمده فعالیت‌های هلدینگ فولاد متیل، تصریح کرد: فولاد متیل به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فولادمبارکه، نقش توزیع مویرگی محصولات فولادی و تامین کسری مواد اولیه فولاد مبارکه را در کشور بر عهده دارد و در کنار فولاد مبارکه به عنوان یک ابزار برای توسعه کشور، نقش آفرینی می‌کند.

وی تصریح کرد: مجموعه مدیران و پرسنل فولاد متیل می‌توانند با شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود این مجموعه به شکل هدفمند و بر بستری از نظام سیستماتیک حرکت کنند. در واقع یکی از اقدامات مثبتی که امروزه در فولاد متیل شاهد آن هستیم، حرکت در این مسیر است که می‌تواند لوکومتیو فولاد متیل را در مسیر درست خود به حرکت بیندازد و از به وجود آمدن مشکلات ناشی از حرکت خارج از مدار سیستمی جلوگیری کند.