مراسم تکریم مدیرعامل پیشین شرکت فولاد فراز کاوه به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل در مراسم تکریم از مهندس حسن بهزادی مدیرعامل شرکت فولاد فراز کاوه با تقدیر و تشکر از زحمات ایشان در دوره مدیریت این شرکت اظهار کرد: مهندس بهزادی در مدت فعالیت خود در شرکت فولاد فراز کاوه با حسن خلق و تلاش فراوان خدمات ارزشمندی را به مجموعه هلدینگ فولاد متیل ارائه کردند و در جهت حفظ سرمایه‌های موجود در این شرکت کوشا بودند.

شایان ذکر است مهندس حسن بهزادی، به مدت یکسال مدیریت شرکت فولاد فراز کاوه به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فولاد متیل را برعهده داشت.

گفتنی است در پایان این جلسه، با اهدای لوح از زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.