همایش بوم کسب و کار که به مدت ۲ روز (۳و۴خردادماه) در هتل المپیک تهران برگزار شد، موضوعات مختلفی در زمینه کسب و کار همچون معماری کسب و کار و استراتژی گروه فولاد مبارکه اصفهان، مطرح و در پایان، مدل‌های کسب و کار شرکت‌های هلدینگ فولاد متیل توسط مدیران مراکز ارائه شد.