هفته گذشته دومین جلسه هم اندیشی مدیران بازرگانی شرکت‌های هلدینگ فولاد متیل با محوریت بررسی 3 موضوع مهم در حوزه فروش محصولات فولادی برگزار و در آن به اولویت جهت تدوین دستورالعمل فروش تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، دومین جلسه هم اندیشی مدیران بازرگانی شرکت‌های فرعی و تابعه هلدینگ فولاد متیل برگزار شد و در آن مباحث مختلفی از جمله پیش بینی قیمت و شرایط محصولات فولادی در سال 1401 در بازارهای داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین نحوه قیمتگذاری محصولات فولادی در مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل و تشکیل کارگروه جهت تدوین آیین نامه جامع اعتبار سنجی و دستورالعمل فروش در شرکتهای هلدینگ فولاد متیل نیز از دیگر مواردی بود که درخصوص آنها به بحث و گفتگو صورت گرفت.