دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران سرمایه‌های انسانی گروه فولادمبارکه روز گذشته برگزار شد و در آن انسجام در سرمایه‌های انسانی مورد تاکید قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، معاون سرمایه‌های انسانی و سازماندهی شرکت فولادمبارکه در دومین گردهمایی هم‌اندیشی مدیران سرمایه‌های انسانی این گروه اظهار کرد: مدیران حوزه منابع انسانی، رهبران سازمان برای هدایت نیروی انسانی و سازمان هستند و با برنامه‌ریزی و ایجاد چشم‌انداز، لازم است تا از این سرمایه گرانبها حفاظت و حراست شود.

مهدی کفایت با بیان این مطلب در ادامه با تاکید بر نیاز به خودسازی مدیران حوزه منابع انسانی در مجموعه فولادمبارکه، اظهار کرد: در گام نخست باید از خودسازی شروع کنیم تا منجر به کار گروهی گردد که این امر نیز با خودشناسی محقق می‌شود.

معاون سرمایه‌های انسانی و سازماندهی شرکت فولادمبارکه افزود: فولادمبارکه بزرگترین هلدینگ کشور است و بر همین اساس باید برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات قابل توجه و مهمی را انجام دهیم تا بتوانیم آینده خوبی را برای سازمان شکل دهیم.

وی خاطر نشان کرد: اگر گروه فولاد مبارکه می‌خواهد به جایگاه شایسته خود برسد، باید توجه ویژه‌ای به سرمایه انسانی داشته باشد و با برنامه‌ریزی و ایجاد چشم‌انداز، از این سرمایه گرانبها حفاظت و حراست کند.

کفایت تصریح کرد: فولادمبارکه باید در سطح جهان مطرح شود، لذا با ایجاد انسجام در سرمایه‌های انسانی، بایستی به تدریج این امر را محقق کنیم.

در این گردهمایی که مدیران سرمایه‌های انسانی شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولادمبارکه نیز حضور داشتند، هریک به ارائه دستاوردهای خود در حوزه سرمایه های انسانی خود پرداختند.

در این میان، معاونت مالی اداری و سرمایه‌های انسانی هلدینگ فولاد متیل هلدینگ فولاد متیل نیز با ارائه اقدامات انجام شده در سال 1400 در حوزه سرمایه های انسانی، درجهت توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی مواردی را مطرح کرد که در ادامه این گزارش آمده است:

درخواست هلدینگ فولاد متیل در راستای انتقال دانش فنی در حوزه سرمایه‌های انسانی

اهمیت و نقش هیات مدیره در تضمین اجرای سیاست‌های ابلاغی فولاد مبارکه

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت‌های بیمه‌گر جهت شرکت‌های گروه با شرایطی که برای پرسنل فولادمبارکه قائل می‌شوند

اجرای کارسنجی در شرکت‌های تابعه فولاد متیل به جهت ارتقای بهره‌وری و تدوین چارت سازمانی آنها بر اساس کارسنجی مذکور و استقرار و اجرای نظام جبران خدمت در شرکت‌های تابعه

تاکید بر ایجاد شفافیت در عملکرد و ثبت و ضبط اطلاعات بر بستر ماژول‌های نرم افزار ERP آرین سیستم از جمله استقرار و رصد اجرای نظام جبران خدمت در ماژول حقوق و دستمزد

استفاده از ظرفیت‌های فولاد مبارکه برای ارتقای نظام‌های انگیزشی و رفاهی کارکنان

تکریم نقش خانواده کارکنان و اهمیت سلامت روان پرسنل