مدیرعامل هلدینگ فولادمتیل در بازدید از شرکت آهن و فولاد نور ضمن تاکید بر اجرای فوری نظام آراستگی 5s در این شرکت، به شرکت‌های زیرمجموعه توصیه کرد با فولادمتیل در پیاده‌سازی نظام های تضمین کیفیت همراهی کنند.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس رضاحیدری تدوین کلیه دستورالعمل ها و گردشکارهای سازمانی را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد: تا انتهای خرداد ماه سال آینده این اقدام در فولاد متیل صورت پذیرد.

وی پیاده‌سازی نظام جبران خدمت در شرکت‌ها، همچنین انجام کارسنجی توسط مشاوران مورد تایید هلدینگ را یادآوری کرد و از مدیران عامل و هیات مدیره‌ها خواست پس از انجام کارسنجی، چارت سازمانی شرکت خود را نهایی کنند.