نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در محل مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی که با موضوع تعالی و نوآوری پایدار سازمانی برگزار شد، به بررسی عملکرد سازمان‌های سرآمد در حوزه ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و حوزه‌های عمومی و تعالی سازمانی پرداخته شد و شرکت فولاد متیل نیز در اولین حضور خود موفق به دریافت گواهی تعهد به تعالی گردید.

در اینجا باید اشاره داشت که: فرآیند جایزه تعالی سازمانی در 3سطح مشخص بوده و در هر كدام از این سطوح و بخش‌های جایزه ملی تعالی سازمانی، “ساخت و تولید، خدمات، سلامت، آموزش و عمومی و غیرانتفاعی” به تفكیک به اجرا شده اند و برندگان هر یك از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند. سطوح جایزه تعالی سازمانی شامل: تندیس‌های بلورین (بیش از 450 امتیاز)، سیمین (بیش از 550 امتیاز) و زرین (بیش از 650 امتیاز)، تقدیرنامه برای تعالی (4 ستاره بیش از 400، 3 ستاره بیش از 350، 2 ستاره بیش از 300 و 1 ستاره بیش از 250 امتیاز) و گواهی تعهد به تعالی است. در این میان شرکت فولاد متیل نیز در اولین سال حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی و طی ارزیابی در روزهای 12 و 13 بهمن ماه 1400 توسط ارزیابان جایزه موفق به اخذ گواهی‏ تعهد به تعالی شد.

در مجموع می‌توان گفت: هدفگذاری شرکت فولاد متیل برای سال‏‌های آتی حضور مستمر در جایزه و اخذ تقدیرنامه در گام بعدی است. پیش‏‌نیاز این امر آشنایی عمیق‌‏تر تمامی کارکنان با مفاهیم تعالی و منطق ارزیابی (RADAR)، انجام پروژه‌‏های بهبود حاصل از خودارزریابی و گزارش بازخورد ارزیابان جایزه و در نظر گرفتن تعالی نه به عنوان پروژه‏ای کوتاه مدت بلکه فرآیندی پیوسته به منظور بهبود مستمر و تحول در این شرکت است.