در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران از هلدینگ فولاد متیل تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، تندیس تشکر و تقدیر از طرف انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به هلدینگ فولاد متیل به جهت حضور فعال در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران اهدا شد.

گفتنی است سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران با رویکرد بومی‌سازی و توسعه تکنولوژی به صورت حضوری و مجازی از ۱۹ تا ۲۱بهمن ماه در هتل المپیک تهران برگزار شد.