مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل با حضور در جلسات تخصصی استقرار ERP از نزدیک با دغدغه‌‌های شرکت‌های زیرمجموعه آشنا شده و بر حل و فصل نیازهای سیستمی توسط آرین و شرکت ایریسا تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، مهندس رضا حیدری استقرار سیستم یکپارچه در هلدینگ فولاد متیل را راهی بدون بازگشت دانست و افزود: لزوم تعامل شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ متیل و شرکت آرین، همچنین شرکت ایریسا برای رفع موانع و جاری سازی سیستم ERP در دستور کار قرار گیرد.