به گزارش روابط عمومي فولاد متيل :

مراسم تکریم مدیرعامل قبلی شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران، جناب آقای مهندس رستگار و معارفه مدیرعامل جدید آن شرکت، آقای مهندس محمد کیوان آرا روز چهارشنبه 1400/9/17 در دفتر شرکت فولاد متیل با حضور رییس محترم هیات مدیره شرکت صنیع کاوه تهران و معاون محترم برنامه ریزی و امور شرکتهای هلدینگ فولاد متیل برگزار شد.
در این مراسم اعضای هیات مدیره آن شرکت به شرح ذیل معرفی گردیدند :
– آقای آرمان امیری به عنوان رییس هیات مدیره
– آقای محمد کیوان آرا به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل
– آقای محمد میزبانی ، به عنوان عضو هیات مدیره
– آقای غلامرضا یزدانی چم حیدری، به عنوان عضو هیات مدیره
– آقای سید محمدرضا مدینه ، به عنوان عضو هیات مدیره

سپس از خدمات مدیرعامل و اعضای قبلی هیات مدیره شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران تقدیر بعمل آمد.