f9c34a8a-f242-4faa-8e25-d71ff18615ca

بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل از شرکت صنایع فولاد سهند آغاز تبریز

به گزارش روابط عمومی شرکت فولادمتیل ، پیرو بازدیدهای نظارت برعملکرد شرکتهای تابع هلدینگ ، مهندس سیروس حامدی مدیرعامل شرکت فولاد متیل به همراه مهندس عطریان فر معاونت برنامه ریزی امور شرکتها و مهندس کوهستانی معاون مالی و منابع انسانی هلدینگ متیل روز چهارشنبه ١۴٠٠/٠۶/٢٣ از سالن ها ، بارانداز راه آهن ، خطوط تولید و خدمات و انبارش شرکت صنایع فولاد سهند آغاز بازدید و طی جلسه ای با مدیران ارشد شرکت و اعضای هیئت مدیره در جریان عملکرد ، فعالیت ها ، اهداف و پروژه های در دست ساخت این شرکت قرار گرفتند . طی این بازدید مهندس حامدی عملکرد شرکت صنایع فولاد سهند آغاز را مطلوب ارزیابی نمودند و رهنمودهای لازم پیرامون رفع موانع موجود را ارائه نمودند .

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *