index85858585

بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل از شرکت آهن و فولاد درخشان اراک

🔷به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل : پیرو بازدیدهای نظارت برعملکرد شرکتهای تابع هلدینگ ، مهندس سیروس حامدی مدیرعامل شرکت فولاد متیل به همراه مهندس عطریان فر معاونت برنامه ریزی امور شرکتها در روز پنج شنبه مورخ ١۴٠٠/٠۶/١٨ از خطوط تولید و کارگاههای شرکت صنایع آهن و فولاد درخشان اراک بازدید و طی جلسه ای با مدیران شرکت ، مهندس فقیر میرنظامی و مهندس محمودی در جریان عملکرد ، فعالیت ها ، اهداف و پروژه های در دست ساخت این شرکت قرار گرفته. طی این بازدید مهندس حامدی عملکرد مجموعه فولاد درخشان اراک را مطلوب ارزیابی نمودند و رهنمودهای لازم پیرامون رفع موانع موجود را ارائه نمودند .

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *