index

بازدید مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل از شرکت فولاد گستر یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل ، پیرو بازدیدهای نظارت برعملکرد شرکتهای تابع هلدینگ ، مهندس سیروس حامدی مدیر عامل شرکت فولاد متیل به همراه مهندس عطریان فر معاونت برنامه ریزی امور شرکتها ، روز چهارشنبه مورخ  ۲۰/۵/۱۴۰۰ از خطوط تولید شرکت فولادگستر یزد بازدید و گزارش عملکرد و فعالیت‌های شرکت را بررسی و همچنین مقایسه بودجه سال جاری با عملکرد سه ماهه ، اهداف ، برنامه ریزی ها و سیاست‌های شرکت را  در استان یزد  مورد ارزیابی قرار دادند.

مهندس حامدی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات  مدیرعامل و مدیران میانی شرکت و کلیه پرسنل ، عملکرد شرکت را مطلوب ارزیابی نمودند و رضایت خود را از این زیر مجموع ابراز داشتند و رهنمودهای لازم  پیرامون رفع موانع موجود در سرمایه گذاری، مشتری مداری، توسعه خریداران خورد و… ارائه نمودند.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *