به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل ، پیرو بازدیدهای عملکرد و نظارت بر شرکتهای تابع هلدینگ، مهندس سیروس حامدی مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل به همراه معاون برنامه ریزی امور شرکتها روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ از خط تولید فولاد سدید ماهان بازدید و طی نشستی با مدیران شرکت در جریان عملکرد ،فعالیت ها و اهداف شرکت جلسه ایی برگزار گردید، طی این جلسه مهندس حامدی عملکرد مجموعه فولاد سدید ماهان را مورد بررسی و مطلوب ارزیابی کردند . در پایان مهندس حامدی همکاری و تعامل شرکت سدید ماهان و شرکت فراز کاوه تهران را برای پیشرفت و پویایی هر دوشرکت و در مجموع هلدینگ فولاد متیل مطلوب دانستند.