به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل  مدیر عامل هلدینگ مهندس سیروس حامدی به همراه اعضا هیات مدیره از کارخانه و دفتر مرکزی شرکت صنایع آهن و فولاد توس بازدید نمودند. در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل صنایع آهن و فولاد توس ، خواستار استمرار این شرکت جهت حضور موثر در بازار فولاد کشور شدند. ایشان خواستار تنوع بخشی در فعالیت های بازرگانی و گسترش خدمات خاص بر روی محصولات فولادی و حرکت به سمت بازاریابی و فروش محصولات طویل شدند و ضمن اظهار رضایت از عملکرد این شرکت در موضوع ایفای نقش بندر خشک برای پشتیبانی از محصولات صادراتی فولاد مبارکه اصفهان ، بر برنامه ریزی جهت گسترش فعالیت شرکت در این حوزه تاکید نمودند .