🔹 طی این دیدار که در حضور مهندس طاهری معاون محترم سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه انجام گرفت، مهندس عبدالرضا جمالی مدیر عامل هلدینگ توکا فولاد و مهندس سیروس حامدی مدیرعامل جدید هلدینگ فولاد متیل به گفتگو پیرامون طرح های توسعه هر دو هلدینگ و تبادل نظر در مورد سرمایه‌گذاری مشترک آتی پرداختند. 🔸هلدینگ توکا فولاد، پس از فولاد مبارکه، به عنوان دومین سهامدار عمده شرکت فولاد متیل، بیش از ۲۲% درصد سهام شرکت فولاد متیل را در اختیار دارد.