به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل ، جلسه ای با حضور معاونین و مدیران ارشد شرکت وهمچنین گروه ارزیابان و متخصصان فولاد مبارکه اصفهان جهت ارزیابی عملکرد هلدینگ فولاد متیل در سال گذشته ، طی روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ دردفتر مرکزی فولاد متیل برگزار شد.

در این ارزیابی که گزارشات و مستندات واحدها پیرامون عملکرد ، پیشرفت اهداف استراتژیک و پروژه های توسعه گروه فولاد متیل مورد برسی قرار گرفت ؛ ضمن قدردانی از عملکرد توسعه ایی گروه ، پیشنهادات و توصیه هایی در خصوص اهداف برنامه ریزی شده سال ۱۴۰۰ و همچنین چشم انداز ۱۴۰۴ هلدینگ مطرح گردید .