هر کسی که به ایران و امنیت آن علاقه مند است باید در انتخابات شرکت کند. ((مقام معظم رهبری))

مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل  با صدور پیامی از مردم همیشه در صحنه و کارکنان هلدینگ خواست تا با حضور در پای صندوق های رای بار دیگر اقتدار خود را به جهانیان نشان دهند.

مجتبی مهدیان خاطر نشان کرد در واقع ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ماه میعاد گاه دیگری برای تجلی و همدلی و همزبانی است و در این میان در بطن هر رای ایرانی،آزادی در انتخابات ،افزایش امنیت ، پیشرفت و تدبیر در رشد پایدار و تقویت سرمایه اجتماعی کشور است .