به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل ،  آقای مهندس مجتبی مهدیان ، مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل، روز چهارشنبه به مورخ ١۴٠٠/٠١/٢۵ باحضور در شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران طی جلسه ای در جمع معاونین هلدینگ و مدیران آن شرکت، ضمن قدردانی از زحمات آقای دکتر عادلی مقدم ، دکتر اسدی  را به عنوان مدیر عامل آن شرکت معرفی کردند. در این جلسه وی با اشاره به نقش و جایگاه مهم و ارزنده شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ فولاد متیل به ویژه شرکت آهن و فولاد صنیع کاوه تهران، از زحمات آقای دکتر عادلی مقدم تقدیر بعمل آورده و برای آقای دکتر اسدی در راستای ارتقاء و توسعه شرکت معظم آهن و فولاد صنیع کاوه تهران آرزوی موفقیت و سربلندی نمودند.

روابط عمومی شرکت فولاد متیل