توسط فولاد متیل محقق شد:

رکورد تامین وحمل ترکیبی یک میلیون و دویست هزار تن کنسانتره سنگ آهن

به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد متیل : مدیر عامل فولاد متیل از تامین و حمل ترکیبی یک میلیون و دویست هزار تن کنسانتره سنگ آهن مازاد بر برنامه جهت کارخانه فولاد سنگان خراسان از زیر مجموعه های شرکت فولاد مبارکه از طریق حمل ریلی خبر داد .

مجتبی مهدیان افزود: این مقدار کنسانتره مستقیما از معادن و کارخانجات کوچک در سطح کشور با نگاه حمایتی و کمک به افزایش ظرفیت تولید و بالتبع افزایش اشتغال از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۹۹ از منطقه غرب و مرکز کشور خریداری و از طریق دو هاب سلطانیه و یزد پس از دپو و عیارسازی مناسب از طریق حمل ریلی تحویل گردیده است که نسبت به حمل جاده ایی از انرژی و هزینه کمتر و همچنین کاهش تصادفات جاده ایی را نیز به همراه داشته است.

وی در خصوص اهمیت حمل ریلی خاطر نشان کرد: این حجم بار قبلا از طریق حمل جاده ای و با مصرف بیشتر انرژی ، افزایش تصادفات جاده ای و افزایش هزینه حمل انجام می گرفته است .