حضور مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل مجتبی مهدیان به همراه معاون امور شرکت ها لهون اسدی در یازدهمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران