حضور هلدینگ فولاد متیل در هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو ، به همراه چهار مرکز خدماتی از این مجموعه

١-شرکت توسعه بازرگانی متیل همیار

٢-شرکت آهن و فولاد نور

٣-شرکت فولاد درخشان اراک

۴- شرکت فولاد سدید ماهان