2

دیدار مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل مجتبی مهدیان ، رئیس هیات مدیره و هیئت همراه با استاندار خراسان جنوبی

هم اکنون دیدار مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل مجتبی مهدیان ، رئیس هیات مدیره مهندس انتیکی نژاد و هیئت همراه با استاندار خراسان جنوبی  دکتر ملا نوری ، معاونت اقتصادی استاندار ، مدیر کل جذب و سرمایه گذاری ، ریاست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان در خصوص معرفی  پتانسیل های معادن سنگ آهن استان در راستای کمک وتوانمند سازی معادن کوچک ومتوسط با همکاری هلدینگ فولاد متیل با هدف تولید بیشتر و معرفی معادن سنگ آهن  ، خرید محصولات تولیدی ، بررسی ذخایر آهن و ارزیابی ساخت کارخانه های کنسانتره در اطراف خوشه های معدنی سنگ آهن  و شرکت در مزایده های معدنی در سطح استان

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *