پیرو بازدید و تصمیمات اخذ شده در جلسه مورخ ١٣٩٩/۶/١٨ از شرکت صنیع کاوه تهران ، مدیرعامل هلدینگ فولاد متیل مهندس مجتبی مهدیان و معاون برنامه ریزی و امور شرکتها دکتر اسدی به همراه مدیران عامل  شرکت صنیع کاوه و فراز کاوه در مورخ ١٣٩٩/٧/١۵ از محل کارخانه و سایت شهرک صنعتی شمس آباد بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیت ها و امکانات شرکت قرار گرفتند و جهت فعالیتهای آتی شرکت فرازکاوه و تامین مواد اولیه تصمیمات لازم اتخاذ گردید .