m-2

بازدید مهندس مهدیان مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل از شرکت آهن و فولاد اصفهان

با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران محترم شرکت فولاد متیل و شرکت آهن و فولاد اصفهان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ درخصوص امور شرکت آهن و فولاد اصفهان موارد زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت :
۱) بررسی وضعیت عملکرد شرکت آهن و فولاد اصفهان از جنبه های عملیاتی و غیرعملیاتی
۲) بررسی مطابقت عملکرد ۳ ماهه شرکت با برنامه بودجه شده
۳) بررسی نرخ فروش انواع محصولات فولادی و مقایسه آن با نرخ های فروش دیگر مراکز خدماتی
۴) بررسی تنوع سبد کالای اختصاص یافته به مراکز خدماتی
۴) تحلیل و بررسی هزینه های اداری عمومی و فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل
۵) بررسی وضعیت پروژه های در جریان پیشرفت و طرح های توسعه بالقوه شرکت
۶) بررسی تغییرات درصد سهام شرکت فولاد متیل در شرکت آهن و فولاد اصفهان در سنوات قبل
پیرو این جلسه مهندس مهدیان مدیر عامل هلدینگ فولاد متیل به همراه معاونت امور شرکتها دکتر اسدی امروز مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ از شرکت آهن و فولاد اصفهان بازدید نمودند.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *