فولاد مبارکه تجسم مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی

کسانی که امروز در اقدامی حقیرانه نام شرکتهایی  را در لیست تحریم های خود اعلام‌ کرده اند که تنها مراودات محدود اقتصادی با فولاد مبارکه اصفهان داشته اند قطعا از پیشینیان خود تاریخ پر افتخار فولادمبارکه را شنیده اند و می دانند که اگر امروز فولاد مبارکه اصفهان درخشان ترین ستاره سپهر صنعتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است نه تنها در سایه محدودیتهای شدید دوران جنگ تحمیلی متولد شده بلکه در دوران تحریم های همه جانبه بیگانگان به چنان بلوغ اقتصادی رسیده که وقتی نام پرافتخارش در سالهای اخیر یکباره و دوباره و سه باره به طور مستقیم مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفت نه تنها اندک خللی به روند موفقیت‌های اقتصادی و دانشی آن وارد نگردید که با اتکا به توان و تخصص بومی کارکنان خود هر روز بیش از پیش مسیر پیشرفت و توسعه را در نوردید و امروز در جایگاهی قرار گرفته که دشمنان مایوس خود را وادار به انجام اقداماتی نموده که به جز تعبیر “درماندگی سیاسی” نام دیگری نمی توان بر آن نهاد.

از این رو برخود واجب می دانیم به عنوان شاگردان و دانش آموختگان مکتب فولادمبارکه اصفهان با کمال افتخار به هموطنان ، سهامداران و کلیه فعالین اقتصادی اعم از صنایع فولادی و غیر فولادی ضمن تاکید بر پایداری و مقاومت اقتصادی فولاد مبارکه اصفهان در مقابل این تحریمهای کور و بی اثر ؛ دستاوردهای سالهای اخیر را که با وجود همه تحریمهای مستقیم و غیر مستقیم به ایرانیان تقدیم نموده ایم را یادآوری نموده و نوید روزهای پر رونق و سودآور را به محضر مردم شریف ایران دهیم.

ما مردان پولادینیم که در مسیر تولید ، توسعه و مقاومت اقتصادی زره فولادی به تن کرده‌ایم و با این نسیم های سیاسی نه تنها از پای ننشسته بلکه نقش بی بدیل فولادمردان ایران زمین را به رخ جهانیان خواهیم کشید.

«هستیم بر آن عهد که بستیم»

حمیدرضا عظیمیان
مدیر عامل گروه فولادمبارکه
پنجم تیرماه ۱۳۹۹