آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد فرهنگ کار ایمن و سالم است که باعث پیشگیری از وقوع حوادث و ایجاد بیماری‌های شغلی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، با توجه به اینکه حفظ ایمنی و سلامت کارگران به عنوان مهم‌ترین سرمایه انسانی در صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، از اینرو مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار به تهیه دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزش ایمنی اقدام کرده است که اجرای آن توسط کلیه کارفرمایان و کارگران الزامی است.

برای مطالعه آیین‌نامه آموزش ایمنی، فایل پیوست را دانلود کنید.

دانلود نسخه PDF