توجه به حفاظت فنی و بهداشت کار از جمله مباحث مهمی است که باید در دستور کار مدیران قرار گیرد؛ چراکه بر اساس ماده ۹۳ قانون کار، کلیه کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ این قانون، باید کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار داشته باشند که جلسات آن را با حضور مدیر عامل یا نماینده تام الاختیار وی به صورت حداقل ماهی یکبار برگزار شود.

شرح وظایف این کمیته بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران رسیده است.

برای مطالعه و آشنایی بیشتر با آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار فایل پیوست را دانلود کنید:

دانلود نسخه PDF