ارتفاع

پیام ایمنی به مدیران (17): آشنایی با آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع

بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه کارگران در فعالیت‌های صنعتی انجام می‌دهند بالاتر از سطح زمین است و رعایت نکات ایمنی و فعالیت بر اساس آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع لازم و ضروری است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، طبق قانون، قرار گرفتن در سطح بیشتر از ۱۲۰ سانتی‌متر را کار در ارتفاع می‌گویند و این درحالیست که ایجاد جایگاه ایمن کار و استفاده از سامانه جلوگیری از سقوط از قبیل نصب حفاظ و بکار بردن کمربند ایمنی از الزامات کار در ارتفاع است. از اینرو مطالعه آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع به کارگران و کارفرمایان می‌آموزد تا با بکارگیری موارد ایمنی کار در ارتفاع از سقوط افراد و وقوع حوادث انسانی جلوگیری شود.

برای آشنایی بیشتر و مطالعه آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع، فایل پیوست را دانلود کنید.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *