دوره-تربیت-افسر-H

پیام ایمنی به مدیران (16): آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به پرسنل؛ وظیفه مهم کارفرمایان

یکی از مهم‌ترین وظایف کارفرمایان در کارگاه‌ها آموزش ایمنی و بهداشت حرفه‌ای به پرسنل است و این موضوع در آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان یک الزام قانونی تاکید شده است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، یکی از اقداماتی که می‌تواند منجر به کاهش خطرات در حین کار شود، آموزش و آشنایی کارکنان با نکات ایمنی است. در این راستا می‌توان اشاره داشت: جزوه بهداشت محیط کار به منظور استفاده در جلسات آموزشی در کارگاه‌ها تهیه شده و اجرای آن می‌تواند سطح آگاهی و دانش کارگران را در خصوص خطرات بهداشتی محیط کار افزایش داده و باعث ارتقای فرهنگ ایمنی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی شود.

برای اطلاع و آشنایی بیشتر با جزوه بهداشت محیط کار، فایل زیر را دانلود کنید:

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *