1-12

پیام ایمنی به مدیران (15): لزوم اجرای آیین‌نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم در کارگاه‌های صنعتی

با توجه به خطرات ایمنی و رعایت بهداشت حرفه‌ای مشاغل صنعتی همچون عملیات جوشکاری و برشکاری، اجرای آیین‌نامه و قوانین تعیین شده برای کاهش خطرات در حین انجام کار لازم و ضروری است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، عملیات جوشکاری و برشکاری یکی از فعالیت های مهم درصنایع است و این درحالیست که  احتمال وقوع حوادث و بیماری های شغلی در بین کارگران این دست از مشاغل وجود دارد؛ بنابراین رعایت قوانین و مقررات آیین نامه حفاظتی مربوطه در کارگاه‌ها الزامی است.

برای اطلاع و آشنایی بیشتر با آیین نامه ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم، فایل زیر را دانلود کنید:

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *