لزوم توجه به آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی که به منظور اطلاع و استفاده کارگران و کارفرمایان برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار تدوین شده، یکی از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگاه‌های صنعتی و تولیدی قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، بر اساس ماده 91 قانون کار، کلیه کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، برای تامین حفاظت، سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.

همچنین افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوط کارگاه هستند.

گفتنی است”آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی” به منظور اطلاع و استفاده کارگران و کارفرمایان توسط اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و در اختیار آنان قرار گرفته است.

جهت مشاهده متن کامل آیین‌نامه مذکور نسخه PDF را دانلود کنید:

دانلود نسخه PDF