picture-of-construction-engineer-working-on-NPYTCGQ-scaled-1-e1668510495637

پیام ایمنی به مدیران (5): نگاهی بر مسئولیت قانونی مدیران در قبال ایمنی و سلامت کارگران (بخش دوم)

 

 

در گزارش قبلی نگاهی بر فصل چهارم قانون کار داشتیم که در آن مسئولیت مدیران در قبال ایمنی و سلامت سرمایه‌های انسانی و ماده 85  الزام قانونی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش به ماده 93 قانون کار که به تعهد مدیریت مربوط می‌شود، پرداخته خواهد شد:

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، در ماده 93 قانون کار آمده است: به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها، در کارگاه‌هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد. همچنین در قالب 2 تبصره‌ای که در ادامه می‌‌آید به چگونگی تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای پرداخته شده است:

تبصره 1  کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می‌شود و از بین اعضا، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می‌شوند که وظیفه آنها برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

تبصره 2  نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

بر اساس آیین‌نامه مربوطه این جلسات باید حداقل هر ماه یکبار تشکیل شود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *