30-construction-outreach-2

پیام ایمنی به مدیران (1) : تعهد مدیریت بر ایمنی و سلامت سرمایه‌های انسانی

 

 

تعهد مدیریت در اجرای برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باعث ارتقای فرهنگ کار ایمن و سالم خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ فولاد متیل، یکی از دغدغه‌های مدیران در صنایع، حفظ ایمنی و سلامت پرسنل یا به عبارتی سرمایه‌های انسانی صنعت و جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از حوادث انسانی و بیماری‌های شغلی است. مدیران تلاش می‌کنند تا تولید ایمن داشته باشند و رکوردهایی که در تولید کسب می‌کنند بدون وقوع حادثه یا آسیب رسیدن به پرسنل یا محیط زیست باشد.

مدیران صنایع سعی دارند تا فرهنگ کار سالم را تا رسیدن به سطح خودکنترلی در کارگاه‌ها نهادینه کنند و برای رسیدن به این هدف برنامه‌ریزی می‌کنند.

مهم‌ترین برنامه هایی که مدیران صنایع در این خصوص دارند اجرای سیستم‌های نوین ایمنی و بهداشت حرفه‌ای در تمام فرایندهای کاری صنعت است. مدیران، روسا و سرپرستان واحدها متعهد هستند که از تمام ابزارهای لازم و امکانات موجود استفاده کنند تا یک محیط ایمن و سالم را برای کار و تولید مهیا سازند.

تعهد مدیریت در اجرای برنامه‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای باعث ارتقای فرهنگ کار ایمن و سالم خواهد شد و لذا دستیابی به روزهای بدون حادثه دست یافتنی خواهد بود.

برچسب ها: بدون برچسب

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *