مهندس ابراهیم عابدی، مدیرعامل شرکت “فولاد سهندآغاز” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش ضمن تشریح فعالیت‌های شرکت عنوان کرد: ارایه مجوز خرید محصول از بورس‌کالا به مراکز خدماتی فولادمبارکه، حذف واسطه‌ها و ثبات قیمت‌ها را در پی خواهد داشت